Te Rūnanga o Ngāi Tahu

Ngāi Tahu are the iwi comprised of Ngāi Tahu whānui; that is, the collective of the individuals who descend from the five primary hapū of Ngāi Tahu, Ngāti Māmoe and Waitaha, namely Kāti Kurī, Ngāti Irakehu, Kāti Huirapa, Ngāi Tūāhuriri and Ngāi Te Ruahikihiki.

Ngāi Tahu online:

 

 

Initiatives